1. Polska 11 lotów
2. Egipt 2 loty
3. Hiszpania 2 loty
4. Portugalia 2 loty
5. Wielka Brytania 2 loty
6. Włochy 2 loty
7. Francja 1 lot